Civil Hospital Sola

Vrunda, Pooja, Nirnisha, Vidhi, Darshani, Lily, Kinjal

L.G. Hospital

Krupa Upadhaya

Sterling

Hinal Patel

Apollo Hospital

Shah Ankita, Patel Kinjal

Metropolis

Ramesh Vaghamsi

Red Cross

Rachna Jangade

Prathma

Patel Manisha

Scientific

Rajesh Gurjar 

Green Cross

Ami Shilpa, Yogesh, Dhara, Sonal, Mihir, Nirav, Nikunj

White Cross

Manisha, Krina

Health Care

Aanal, Rajesh, Dipen, Dhara

Clinical Research

Dipti, Chintan, Kinjal

T.B. Hospital Civil

Divya Patel

Medi Surge

Mithila Pandaya

Shidhi Vinayak Hospital

Monali, Jalpa

 

 

 

 

 

 

 

Chikisa

Bhargav Gohil

Cadila Pharma

Meera Patel, Bhola Nakum

U.N. Mehta

Parul Dhanani, Kinjal Patel

Civil Himmatnagar

Hiren Acharya

Civil Gandhinagar

Sarita

ECRI 108

Yogesh, Mehul, Karan, Unnati

Govt. Guj. Jal. Seva

Chetan, Jill