United State America (USA)

 • Nilam Patel
 • Shardha Patel
 • Priyanka Patel
 • Patel Krina
 • Shah Khushali
 • Patel Minaxi
 • Khushbu

United Kingdom (UK)

 • Dhwani Chokshi
 • Rachna Patel
 • Hetal Patel
 • Ashmita Aghara
 • Kinjal Thakkar

Australia

 • Jappan Patel
 • Shadev Shah

Canada

 • Haresh Patel
 • Gajjar Mona

U.A.E

 • Pandya Neha